Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( |

 
Given namesSurnameGIVNSURNSosaSOSABirthSORT_BIRTPlaceNCHIDeathSORT_DEATAgeAGEPlaceLast changeCHANSEXBIRTDEATTREE
Adalberth Hayduk
AdalberthAAAAHaydukHaydukAAAAAdalberth 0April 23, 18622401254157Koschmieder00yes2437848  -1  MYESY100 
Adalbertum Hayduk
AdalbertumAAAAHaydukHaydukAAAAAdalbertum 0April 20, 17362355231283Lissowitz44April 16, 178023712982394316067Pluder  MYESYES 
Agnes Hayduk
AgnesAAAAHaydukHaydukAAAAAgnes 0January 11, 18192385446200Koschmider00yes2422142  -1  FYESYES 
Agnes Hayduk
AgnesAAAAHaydukHaydukAAAAAgnes 0January 14, 17742369014245Koschmider00yes2405707  -1  FYESYES 
Andreas Hayduk
AndreasAAAAHaydukHaydukAAAAAndreas 0 2353477 44yes2390001  -1  MYESYESR
Andreas Hayduk
AndreasAAAAHaydukHaydukAAAAAndreas 0November 12, 17772370412242Koschmider1010August 6, 181923856532004115241Petershof  MYESYES 
Andreas Hayduk
AndreasAAAAHaydukHaydukAAAAAndreas 0November 22, 18412393797177Koschmieder00February 21, 18422393888177091Koschmieder  MYESYES 
Andreas Hayduk
AndreasAAAAHaydukHaydukAAAAAndreas 0November 28, 18432394533175Koschmieder00yes2430908  -1  MYESY100 
Anna Hayduk
AnnaAAAAHaydukHaydukAAAAAnna 0December 28, 18442394929174Koschmieder00yes2431273  -1  FYESY100 
Antonis Hayduk
AntonisAAAAHaydukHaydukAAAAAntonis 0June 8, 18262388151193Koschmider00yes2424699  -1  MYESY100 
Antonius Hayduk
AntoniusAAAAHaydukHaydukAAAAAntonius 0July 11, 18142383801205Koschmieder00yes2420316  -1  MYESYES 
Bartholomeus Hayduk
BartholomeusAAAAHaydukHaydukAAAABartholomeus 0August 25, 18082381655211Peterschoff00June 15, 180923819492100294Petershof  MYESYES 
Bartholomeus Hayduk
BartholomeusAAAAHaydukHaydukAAAABartholomeus 0August 23, 18182385305201Peterschoff00April 25, 1824238737719552072Petershof  MYESYES 
Benedicta Hayduk
BenedictaAAAAHaydukHaydukAAAABenedicta 0March 21, 18042380037215Koschmider00March 12, 1807238112321221086Petershof  FYESYES 
Blazek Hayduk
BlazekAAAAHaydukHaydukAAAABlazek 0 2356034 11yes2392558  -1  MYESYESR
Carolus Hayduk
CarolusAAAAHaydukHaydukAAAACarolus 0November 1, 18412393776178Peterschoff00yes2430178  -1  MYESY100 
Casper Hayduk
CasperAAAAHaydukHaydukAAAACasper 0December 31, 18182385435200Koschmieder00December 5, 181923857741990339Koschmieder  MYESYES 
Catharina Hayduk
CatharinaAAAAHaydukHaydukAAAACatharina 0November 15, 1772
November 15, 1772
2368589246Koschmider
Koschmieder
77yes2404976  -1  FYESYES 
Elisabetha Hayduk
ElisabethaAAAAHaydukHaydukAAAAElisabetha 0July 8, 18022379415217Koschmider00yes2415933  -1  FYESYES 
Eva Hayduk
EvaAAAAHaydukHaydukAAAAEva 0December 16, 18232387246195Koschmieder00yes2423603  -1  FYESY100 
Eva Hayduk
EvaAAAAHaydukHaydukAAAAEva 0December 25, 17572363150261Lissowitz00yes2399498  -1  FYESYES 
Francisca Hayduk
FranciscaAAAAHaydukHaydukAAAAFrancisca 0October 1, 18552398858164Koschmieder00yes2435291  -1  FYESY100 
Francisca Hayduk
FranciscaAAAAHaydukHaydukAAAAFrancisca 0December 2, 18212386502197Koschmieder00yes2422873  -1  FYESY100 
Franz Hayduk
FranzAAAAHaydukHaydukAAAAFranz 0February 25, 18172384761202Koschmieder22March 17, 18442394643175279882Koschmieder  MYESYES 
Gregorius Hayduk
GregoriusAAAAHaydukHaydukAAAAGregorius 0March 1, 17752369425244Koschmider00yes2406072  -1  MYESYES 
Hericus Hayduk
HericusAAAAHaydukHaydukAAAAHericus 0July 6, 18082381605211Koschmider00yes2418124  -1  MYESYES 
Ignatius Hayduk
IgnatiusAAAAHaydukHaydukAAAAIgnatius 0July 14, 18102382343209Koschmieder00yes2418855  -1  MYESYES 
Jacob Hayduk
JacobAAAAHaydukHaydukAAAAJacob 0July 7, 17672366631252Koschmider88yes2403150  -1  MYESYES 
Jacob Hayduk
JacobAAAAHaydukHaydukAAAAJacob 0April 26, 18302389569189Koschmieder00March 13, 1834239098618531417Koschmieder  MYESYES 
Johann Hayduk
JohannAAAAHaydukHaydukAAAAJohann 0January 21, 18212386187198Koschmider00yes2422873  -1  MYESY100 
Johann Hayduk
JohannAAAAHaydukHaydukAAAAJohann 0August 4, 18282388939191Koschmider00yes2425429  -1  MYESY100 
Johann Hayduk
JohannAAAAHaydukHaydukAAAAJohann 0June 11, 18532398016166Koschmieder00yes2434561  -1  MYESY100 
Joseph Hayduk
JosephAAAAHaydukHaydukAAAAJoseph 0March 24, 18272388440192Koschmieder00yes2425064  -1  MYESY100 
Josepha Hayduk
JosephaAAAAHaydukHaydukAAAAJosepha 0March 26, 18122382964207Peterschoff00yes2419585  -1  FYESYES 
Josepha Hayduk
JosephaAAAAHaydukHaydukAAAAJosepha 0March 11, 17522361035267Lissowitz44December 24, 178323726452353111610Zowada  FYESYES 
Josephe Hayduk
JosepheAAAAHaydukHaydukAAAAJosephe 0March 12, 18302389524189Koschmider00yes2426160  -1  FYESY100 
Julianna Hayduk
JuliannaAAAAHaydukHaydukAAAAJulianna 0February 13, 18162384383203Koschmider00yes2421046  -1  FYESYES 
Laurentinus Hayduk
LaurentinusAAAAHaydukHaydukAAAALaurentinus 0August 13, 18142383834205Koschmieder00yes2420316  -1  MYESYES 
Magdalena Hayduk
MagdalenaAAAAHaydukHaydukAAAAMagdalena 0July 17, 18122383077207Koschmieder00September 23, 181323835102061433Koschmieder  FYESYES 
Magdalena Hayduk
MagdalenaAAAAHaydukHaydukAAAAMagdalena 0July 22, 17562362629263Lissowitz00yes2399132  -1  FYESYES 
Maria Hayduk
MariaAAAAHaydukHaydukAAAAMaria 0December 9, 17492360212269Lissowitz00yes2396576  -1  FYESYES 
Marianna Hayduk
MariannaAAAAHaydukHaydukAAAAMarianna 0September 9, 18102382400209Koschmider00yes2418855  -1  FYESYES 
Marianna Hayduk
MariannaAAAAHaydukHaydukAAAAMarianna 0January 4, 17702367543249Koschmider00yes2404246  -1  FYESYES 
Marianna Hayduk
MariannaAAAAHaydukHaydukAAAAMarianna 0February 16, 18582399727161Koschmieder00yes2436387  -1  FYESY100 
Marianne Hayduk
MarianneAAAAHaydukHaydukAAAAMarianne 0January 30, 18062380717213Peterschoff66yes2417394  -1  FYESYES 
Marianne Hayduk
MarianneAAAAHaydukHaydukAAAAMarianne 0March 24, 18272388440192Koschmieder44yes2425064  -1  FYESY100 
Matheus Hayduk
MatheusAAAAHaydukHaydukAAAAMatheus 0August 30, 18042380199215Koschmider00yes2416663  -1  MYESYES 
Matheus Hayduk
MatheusAAAAHaydukHaydukAAAAMatheus 0September 20, 18382392638181Peterschoff00yes2429082  -1  MYESY100 
Mathias Hayduk
MathiasAAAAHaydukHaydukAAAAMathias 0February 18, 18082381466211Koschmieder00yes2418124  -1  MYESYES 
Mathias Hayduk
MathiasAAAAHaydukHaydukAAAAMathias 0February 22, 18202385853199Koschmieder00yes2422507  -1  MYESY100 
Michael Hayduk
MichaelAAAAHaydukHaydukAAAAMichael 0September 28, 17752369636244Koschmider44yes2406072  -1  MYESYES 
Nicolaus Hayduk
NicolausAAAAHaydukHaydukAAAANicolaus 0November 24, 17802371520238Koschmider1111December 1, 184223941711766222651Koschmieder  MYESYES 
Nikolaus Hayduk
NikolausAAAAHaydukHaydukAAAANikolaus 0November 28, 18132383576205Peterschoff1212yes2419951  -1  MYESYES 
Paulus Hayduk
PaulusAAAAHaydukHaydukAAAAPaulus 0January 9, 18102382157209Koschmieder00yes2418855  -1  MYESYES 
Peter Hayduk
PeterAAAAHaydukHaydukAAAAPeter 0April 26, 18472395778172Koschmieder00yes2432369  -1  MYESY100 
Petronelle Hayduk
Petronella Hayduk
PetronellaAAAAHaydukHaydukAAAAPetronella 0May 27, 1813
May 27, 1813
2383391206Koschmider
Koschmider
99yes2419951  -1  FYESYES 
Petronella Hayduk
PetronellaAAAAHaydukHaydukAAAAPetronella 0June 1, 18162384492203Peterschoff00yes2421046  -1  FYESYES 
Petronella Hayduk
PetronellaAAAAHaydukHaydukAAAAPetronella 0May 20, 18172384845202Peterschoff00yes2421412  -1  FYESYES 
Petronella Hayduk
PetronellaAAAAHaydukHaydukAAAAPetronella 0May 24, 18602400555159Koschmieder00yes2437117  -1  FYESY100 
Petronelle Hayduk
Petronella Hayduk
PetronelleAAAAHaydukHaydukAAAAPetronelle 0May 27, 1813
May 27, 1813
2383391206Koschmider
Koschmider
99yes2419951  -1  FYESYES 
Rudolphus Hayduk
RudolphusAAAAHaydukHaydukAAAARudolphus 0April 10, 18102382248209Peterschoff00April 1, 181123826042080356Petershof  MYESYES 
Thecla Hayduk
TheclaAAAAHaydukHaydukAAAAThecla 0September 20, 18402393369179Peterschoff00yes2429812  -1  FYESY100 
Thomas Hayduk
ThomasAAAAHaydukHaydukAAAAThomas 0March 5, 18062380751213Koschmider33yes2417394  -1  MYESYES 
Thomas Hayduk
ThomasAAAAHaydukHaydukAAAAThomas 0March 3, 18122382941207Koschmieder00yes2419585  -1  MYESYES 
Thomas Hayduk
ThomasAAAAHaydukHaydukAAAAThomas 0September 8, 18492396644170Koschmieder00yes2433100  -1  MYESY100 
Zacharias Hayduk
ZachariasAAAAHaydukHaydukAAAAZacharias 0November 6, 18512397433168Koschmieder00yes2433830  -1  MYESY100